software Spectu na jednu inštaláciu 390,- € bez DPH
software Spectu na jednu inštaláciu interaktívneho jedálneho lístka 260,- € bez DPH
inštalácia interaktívneho jedálneho lístka do stola 117,- € bez DPH
tablet Apple iPad mini 16GB WiFi 259,- € bez DPH
WiFi access point Apple AirPort Express
(možnosť rozšíriť pokrytie prevádzky dokúpením dalších zariadení AiPort Express)
86,- € bez DPH