Služby poskytované spoločnosťou GIGAbit spočívajú v navrhovaní riešenia počítačových systémov po stránke hardware i software.

Zahŕňajú repasáciu existujúcich počítačových systémov i vlastnú technickú realizáciu nových počítačových zariadení a systémov. Zavádzame aplikačný software a inštalujeme účtovné a pokladničné systémy. Súčasťou služieb je poradenská činnosť, servis počítačov a príslušenstva.