Vašej firme poskytneme kompletné zrealizovanie IT - od nainštalovania programov, pripojenia k sieti (prípadne jej zostavenia) cez nastavenie servera a sprevádzkovanie celého príslušenstva. V rámci zabezpečovacích systémov vám môžeme dodať aj kamerové systémy, alarmy a prístupové a dochádzkové systémy.